Najnowsze komentarze
 
2016-10-26 17:05
Roki123 do wpisu:
Wzór odowłania - zaniżony uszczerbek na zdrowiu
Witam mam podobną sytuację na skutek omdlenia jak się dalej potyczyła twoja sytuacja Ziomek?
 
2016-09-20 21:05
Ziomek do wpisu:
Wzór odowłania - zaniżony uszczerbek na zdrowiu
Ja mam inny problem. Jestem uczniem,ale doznałem poważnego urazu na skutek omdlenia, które[...]
 
2016-08-24 08:25
jarekg3 do wpisu:
Wzór odowłania - zaniżony uszczerbek na zdrowiu
Ten wzór to jak światełko w tunelu.człowiek czasami walcząc z urzędami, instytucjami itp.,nie[...]


O mnie


Kategorie Bloga


Moje linkiodszkodowania powypadkowe

odszkodowanie

2011-06-22 15:37
 Oceń wpis
   

 

Mało kto z państwa wie, że w dzisiejszy świecie machina zwana firma ubezpieczeniowa jest bardziej nastawiona na zysk, niż na poniesienie kosztów. Jak to się stało? Ten proces trwał latami, już na początku lat 80 tych pojawiły się pierwsze sprawy dotyczące sporu, o niewypłacenie świadczenia zobacz tu. W tamtym okresie, dość szybko rozwiązywano takie spory, i nie wspominano o tym. Z początkiem lat 90 tych i otwarciem naszego rynku, nastało to prawdziwe kształtowanie tego procesu. Pojawiło się wiele firm ubezpieczeniowych, część z nich dość szybko została zamknięta, ze względu na malwersacje finansowe, jednak procesy nie były w tym okresie czymś na porządku dziennym. Ludzie nie posiadali odpowiednich narzędzi umożliwiających im walkę z systemem, a prawo w tym okresie było skrzętnie omijane. Z czasem liczba spraw zaczęła się drastycznie powiększać, doprowadziło to do zmian, w odpowiednich przepisach, jednak czy to pomogło? Myślę że nie, i jeszcze długo będzie trwał taki wyzysk, i nie zanosi się na poprawę.2011-06-21 13:26
 Oceń wpis
   

 

Za co możemy dostać zadośćuczynienie za naruszenie naszych dóbr osobistych (nisłuszny areszt). Powodów może być wiele gdyż katalog dóbr osobistych nie jest katalogiem zamkniętym. Na przykład za pozbawienie wolności o dokładnie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub oczywiście bezzasadny areszt. Nasuwa się pytanie jakie przesłanki trzeba spełnić żeby otrzymać zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie. Przede wszystkim będzie to wyrok uniewinniający. Może to być także skazanie z innego łagodniejszego artykułu kodeksu karnego. Istnieje taka okoliczność iż sad w pierwszej instancji nie uwzględnił okoliczności nakazujących umorzyć postępowanie karne. Aby uzyskać odszkodowanie owy niesłuszny wyrok musi być wykonany w całości lub części .Jaka to część wyroku przepisy nie precyzują. Należy dodać iż wykonanie wyroku musiało doprowadzić do powstania szkody majątkowej lub niemajątkowej u osoby dochodzącej odszkodowania.2011-06-21 12:02
 Oceń wpis
   

 

Czy jest możliwe uzyskanie zadośćuczynienie za ból i cierpienie za obrażenia spowodowane w wypadku komunikacyjnym gdy poszkodowany znajduję się w stanie śpiączki. Literatura prawnicza oraz orzecznictwo wskazuje na to iż jest taka możliwość.Odszkodowanie takie będzie z reguły mniejsze ponieważ poszkodowany nie odczuwa bólu i cierpienia tak jak osoba przytomna. O takie roszczenie będzie mogła wystąpić kurator poszkodowanego który wystąpi o jego ubezwłasnowolnienie. Ponieważ z względów oczywistych nie ma możliwości aby o zadośćuczynienie starała się osoba nieprzytomna. Wiadomo iż takie procedury trwają w sądzie. Bywają sytuacje że poszkodowany w tym czasie umrze. Co z odszkodowaniem w sytuacji jeśli będzie to starsza osoba nie ma pewności czy zgon był spowodowany wypadkiem ? Z pewnością prokurator powinien zasięgnąć opinii biegłego który wypowie się co przyczyny śmierci poszkodowanego. Opinia będzie miała wpływ na przedstawienie zarzutów dla sprawcy inna kara grozi za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu nawet ciężkiego inna natomiast za spowodowanie śmierci.2011-06-20 15:31
 Oceń wpis
   

 

Ile trzeba czekać na wypłatę odszkodowania za szkodę na mieniu i osobie ? Ustawodawca ustalił ten czas na 30 dni od zgłoszenia szkody. Jednak osoby które miały do czynienia z procesem likwidacji szkody wiedzą doskonale że dobrze jest jak w tym terminie otrzyma się pierwszą transzę odszkodowania. Po otrzymaniu kwoty bezspornej dobrze jest złożyć zażalenie argumentując iż przyznane odszkodowanie jest zbyt niskie. Wówczas zakład ubezpieczeń rozpatruje takie odwołanie znów w terminie 30 dni. Jeśli szkoda dotyczy naszego pojazdu dobrze jest przedstawić kalkulację naprawy sporządzoną przez warsztat samochodowy czy też niezależnego rzeczoznawcę. Zazwyczaj to pomaga i ubezpieczyciel weryfikuje woje stanowisko w kwestii odszkodowania. Należy dodać iż przeważnie nie wypłaci odszkodowania którego żądamy ie to kwota trochę większa niż zaproponował. Cóż w takiej sytuacji pozostaje złożenie pozwu do sądu cywilnego. Sędzia powoła biegłego który oceni wartość uszkodzenia samochodu. Zazwyczaj jego danie jest decydujące i sąd na jego podstawie ogłasza wyrok.

 

Tagi: w


2011-06-20 09:47
 Oceń wpis
   

 

Odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy może dotyczyć zarówno zdarzeń i szkód materialnych na drodze, jak i szkód majątkowych z działalności gospodarczej. Szczególny charakter mają polisy ubezpieczeniowe przedsiębiorców z których są później wypłacane ewentualne odszkodowania powypadkowe czy też zadośćuczynienie. Bardzo popularnym ubezpieczeniem są polisy z ryzyka błędu w sztuce, zwłaszcza wśród zawodów medycznych, jednak nie tylko. Ubezpieczyć może się zarówno klient, jak i tak zwany fachowiec, w określonych przypadkach odszkodowania się sumują. Zawsze w przypadku polis od następstw nieszczęśliwych wypadków odszkodowania przyznawane są z każdej polisy oddzielnie niezależnie od tego ile poszkodowany posiadał polis i z ilu uzyskał odszkodowanie za ten sam wypadek. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada w swej ofercie szereg możliwości ubezpieczenia się na życie, komunikacyjnych, majątkowych itd. Aby pozyskać klienta ubezpieczyciele proponują coraz to bardziej wyspecjalizowane polisy na konkretne ryzyko, których wykupienie gwarantuje odszkodowanie na wypadek zdarzenia związanego z tym ryzykiem.2011-06-18 12:41
 Oceń wpis
   

 

Aby uzyskać zadośćuczynienie muszą wystąpić przesłanki winy i szkodliwości czynu, o zasądzeniu zadośćuczynienia decyduje sąd, który nie jest do tego zobligowany. Zadośćuczynienie może być oddalone z uwagi na znikomą szkodliwość czynu lub tez przyczynienie się poszkodowanego do wyrządzenia szkody lub pogłębienia jej skutków. Co do zasady nie jest to świadczenie zbywalne, jednak są od tego wyjątki gdy zadośćuczynienie stało się wymagalne i zostało uznane na piśmie bądź orzeczone prawomocnym wyrokiem sądu. Inaczej sprawy się mają w przypadku odszkodowania, zwłaszcza jeśli chodzi o odszkodowania powypadkowe. W tej sytuacji również przesłanką jest szkoda niematerialna bo na zdrowiu i życiu jednak jest ona szacowana w wartości środków pieniężnych, odszkodowanie po wypadku ma charakter świadczenia jednorazowego pieniężnego co nie znaczy że może wystąpić też przyznanie świadczenia w postaci stałej lub okresowej renty z tytułu obrażeń poniesionych w wypadku, doznanych trwałych urazów i inwalidztwa. Odszkodowanie ma pokryć koszty leczenia, rehabilitacji i zakupu wszelkich leków i sprzętu medycznego, natomiast zadośćuczynienie ma charakter rekompensaty pieniężnej za doznany ból i cierpienie.

Tagi: odszkodowanie


2011-06-17 09:30
 Oceń wpis
   

 

Jeden z polityków przyznał że każdy zwolniony z pracy, niesłusznie i bezpodstawnie powinien otrzymać wysokie odszkodowanie za poniesione straty. Odniósł się tym samym do sytuacji jaka wynikła w jednym z zakładów pracy w Gorzowie Wielkopolskim. Przez przeszło 6 miesięcy załoga nie otrzymywała żadnych wynagrodzeń, strajkowali, stworzyli związek zawodowy, aż nagle, większość osób stawiających się zarządowi i dyrektorowi otrzymała natychmiastowe wypowiedzenia z pracy oczywiście nikt nie dostał odszkodowania. Dziennikarze opisali tą sprawę szeroko w dzisiejszym wydaniu gazety, to jest karygodne, tak traktować człowieka, który domaga się jedynie wypłaty należnych mu świadczeń i traktowania go jak na pracownika przystało. Polityk poruszył dziś tą sprawę, i omieszkał się wspomnieć że osobiście będzie walczył w takich sytuacji o zadośćuczynienie. Sam zaznaczył że w młodości ciężko pracował, fizycznie, i nie raz zdarzyły mu się nie otrzymać wynagrodzenia, w tym okresie byłoby mu ciężko przetrwać ale jakoś dał rade. Do sprawy jeszcze zapewne wrócimy.2011-06-16 11:13
 Oceń wpis
   

 

odszkodowania to wdzięczny temat dla prawników, można się wykazać a przy okazji pomoc poszkodowanym i jeszcze zarobić na tym. Część fachowców od odszkodowań niestety ale zarabia krocie na niewiedzy i bezsilności poszkodowanych obiecując im odszkodowania powypadkowe czy zadośćuczynienie za śmierć w zamian za niebagatelne honoraria prawnicze, kiedy często sprawy szkodowe nie wymagają żadnego wkładu pracy ze strony kancelarii prawnej. Odszkodowania po wypadku są najczęstszymi sprawami dochodzonymi przed sądem podobnie jak odszkodowania komunikacyjne i zadośćuczynienie. Odszkodowanie co do zasady przysługuje się poszkodowanemu, który powinien wystąpić o jego ustalenie i wypłatę do odpowiednich organów, a przede wszystkim do sprawcy szkody jaką poniósł bez względu na charakter szkody, który mogła mieć szkoda materialny, moralny, utraty korzyści itd. z reguły odszkodowanie wypłaca ubezpieczyciel sprawcy, jednak nie zawsze sprawca na okoliczność zdarzenia i wyrządzenia danej szkody posiada polisę ubezpieczeniową lub ta polisa obejmuje właśnie ten czyn, często jest to czyn niedozwolony, w świetle prawa, co może skomplikować sytuację i wypłatę odszkodowania.2011-06-15 18:08
 Oceń wpis
   

 

Odszkodowania komunikacyjne należą do najtrudniejszych, jakie chcemy wyegzekwować, zgodnie z prawem. Pomimo że statystycznie każdy Polak posiadający samochód, powinien posiadać ubezpieczenie, to rzeczywistość jest całkiem inna. Wielu rodaków, porusza się samochodem bez ważnego ubezpieczenia czy rejestracji, nawet w obliczu kar które mogą oni ponieść. Zazwyczaj są to kary grzywny, i to nie wysokie, dlatego nie spieszy im się z uiszczeniem płatności. Co zatem trzeba zrobić by w naszym kraju każdy obowiązkowo posiadał owe ubezpieczenie? Jeden z ministrów zapowiedział stworzenie ogromnej bazy, wspólnie prowadzonej z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Będzie się w niej znajdował każdy zarejestrowany samochód, a w informacjach znajdzie się wątek dotyczący, OC, jest to dobre rozwiązanie, jednak nie na aż tak dużą skale, żyjemy w wolnym kraju i nie możemy decydować za innych, aż tak ingerując w ich życie trzeba szukać bardziej rozsądnych form uświadamiania ludzi co jest dobre a co złe, bądźmy bardziej ludzcy.2011-06-14 18:42
 Oceń wpis
   

 

Nieznajomość prawa szkodzi, ta doktryna znana od wieków tyczy się również w sytuacji gdy chcemy uzyskać zadośćuczynienie za wypadek spowodowany nie z naszej winy. Dobitnie to pokazują statystyki, gdzie śmiało można wywnioskować że duża część osób będąca poszkodowanymi w wypadkach lub zdarzeniach, nie stara się o należne im odszkodowanie. Nie wiadomo czym to jest spowodowane, czy tym, że wojna z ubezpieczycielem jest czasem ciężka i toczona na wszystkich frontach, i właśnie w tej bezsilności odnajdujemy sens nie walczenia o to co nam się prawnie należy. A może w ciągłym pośpiechu za życiem, nie chcemy dorzucać sobie dodatkowych zobowiązań i problemów. Jest to na pewno duży błąd, zwłaszcza że w obecnych czasach posiadamy wiele kancelarii, które zajmą się takimi przypadkami, z wielką chęcią, posiadają oni kadrę, która zajmie się wszystkim za nas, a my jedynie będziemy zobligowani do przedstawienia najważniejszych dokumentów. Dlatego nie popełniaj tego błędu, nawet jeśli myślisz że stoisz na straconej pozycji to walcz o swoje.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |