Najnowsze komentarze
 
2016-10-26 17:05
Roki123 do wpisu:
Wzór odowłania - zaniżony uszczerbek na zdrowiu
Witam mam podobną sytuację na skutek omdlenia jak się dalej potyczyła twoja sytuacja Ziomek?
 
2016-09-20 21:05
Ziomek do wpisu:
Wzór odowłania - zaniżony uszczerbek na zdrowiu
Ja mam inny problem. Jestem uczniem,ale doznałem poważnego urazu na skutek omdlenia, które[...]
 
2016-08-24 08:25
jarekg3 do wpisu:
Wzór odowłania - zaniżony uszczerbek na zdrowiu
Ten wzór to jak światełko w tunelu.człowiek czasami walcząc z urzędami, instytucjami itp.,nie[...]


O mnie


Kategorie Bloga


Moje linkiodszkodowania powypadkowe

odszkodowanie

2010-03-30 10:27
 Oceń wpis
   

Józef Racki przypomina na swoim blogu o możliwości otrzymania odszkodowania od zakładów energetycznych,wodociągowych i gazowych za ograniczenie korzystania z gruntu.Czytaj tu

Tagi: odszkodowanie, służebność


2010-03-29 11:15
 Oceń wpis
   

Cztery kasjerki pozwały Carrefoura i wygrały proces o odszkodowanie oraz zmianę trybu zwolnienia z pracy.Czytaj tu

Tagi: odszkodowanie


2010-03-27 12:09
 Oceń wpis
   

To precedensowy wyrok sądu.Po wieloletniej batalii sąd nakazał  ubezpieczycielowi klubu sportowego wypłacić odszkodowanie pobitemu kibicowi.Czytaj i słuchaj tu2010-03-26 11:52
 Oceń wpis
   

Zdarzył się wypadek ale nikomu nie udowodniono winy.W takiej sytuacji ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania. Czytaj tu

Tagi: wypadek, odszkodowanie, wina


2010-03-26 11:30
 Oceń wpis
   

Komisja Nadzoru Finansowego rozważa nałożenie wyższych niż dotychczas kar na ubezpieczycieli spóźniających się z wypłatą odszkodowań.Zobacz komunikat komisji www.knf.gov.pl/Images/KNF_kary_ubezpieczenia_komunikacyjne_25_03_10_tcm75-22527.pdf

Tagi: KNF, odszkodownia, wyplata


2010-03-18 12:49
 Oceń wpis
   

Komisja Nadzoru Finansowego nakłada kary za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z ubezpieczenia komunikacyjnego (naruszenie art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Nazwa ubezpieczyciela,ilość opóźnień w wypłacie odszkodowań, kwota kary,data nałożenia :

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz
Polska SA
 2 opóźnienia ,10 000 zł ,10.03.2010

Sopockie Towarzystwo
Ubezpieczeń Ergo Hestia SA 7 opóźnień ,10 000 zł ,10.03.2010

PZU SA 5 opóźnień, 10 000 zł 10.03.2010

MTU Moje Towarzystwo
Ubezpieczeń SA
3 opóźnienia 10 000 zł 10.03.2010

HDI Asekuracja Towarzystwo
Ubezpieczeń SA
19 opóźnień
20 000 zł 10.03.2010

Compensa Towarzystwo
Ubezpieczeń SA Vienna Insurance
Group
5 opóźnień, 10 000 zł ,10.03.2010
 

MTU Moje Towarzystwo
Ubezpieczeń SA
12 opóźnień,
10 000 zł ,15.02.2010

InterRisk Towarzystwo
Ubezpieczeń SA Vienna Insurance
Group
6 opóźnień, 10 000 zł, 15.02.2010

Towarzystwo Ubezpieczeń i
Reasekuracji „Warta” SA
67 opóźnień
30 000 zł, 21.12.2009

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
7 opóźnień
10 000 zł ,26.11.2009

link4 Towarzystwo Ubezpieczeń
SA
4 opóźnienia
10 000 zł ,16.11.2009

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA

2 opóźnienia
10 000 zł 29.10.2009
 

Sopockie Towarzystwo
Ubezpieczeń Ergo Hestia SA
Niewypłacenie w ustawowym terminie dziesięciu odszkodowań z ubezpieczenia
komunikacyjnego (naruszenie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych) oraz
zwłokę w udzieleniu odpowiedzi na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych (naruszenie art. 29 ust.
1 ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym).
20 000 zł ,31.07.2009

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA
cztery opóźnienia
10 000 zł 09.06.2009
 

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz
Polska SA
4 opóźnienia
10 000 zł 20.05.2009
 

Towarzystwo Ubezpieczeń
InterRisk SA
5 opóźnień
10 000 zł 28.04.2009
 

Pocztowe Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych
dwa opóźnienia
10 000 zł ,08.04.2009

HDI Asekuracja Towarzystwo
Ubezpieczeń SA
1 opóźnienie
10 000 zł 11.02.2009

 
 

 

   

 

 


 

 


 

Tagi: KNF, odszkodowania.zwłoka


2010-03-15 11:34
 Oceń wpis
   

Często takie pytanie pojawia się na forach.Kilka wyroków sądów na ten temat:

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  z dnia 6 grudnia 1999 r.  II UKN 247/99
W wyroku z dnia 6 grudnia 1999 r. II UKN 247/99, Sąd Najwyższy uznał, że zawał serca może być uznany za wypadek przy pracy w rozumieniu art. 6 ustawy  z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych  jeżeli został spowodowany silnym przeżyciem psychicznym pracownika, które powstało wskutek nawarstwienia się szczególnie niekorzystnych okoliczności mających związek z pracą.

 

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 21 maja 1997 r.

II UKN 130/97
Pozostające w związku z wykonywaniem pracy zdarzenie zewnętrzne, które było sprawczym czynnikiem nagłego i gwałtownego pogorszenia samoistnych schorzeń pracownika wyczerpuje przesłanki prawne uznania go za wypadek przy pracy.

 

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 5 lutego 1997 r.

II UKN 85/96

Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy, w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Tekst jednolity: Dz. U. 1983 r. Nr 30 poz. 144 ze zm.) może być wykonywanie codziennych obowiązków pracowniczych, jeżeli przyczyniły się w znaczącym stopniu do pogorszenia samoistnej choroby pracownika.

 

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 29 stycznia 1997 r.

II UKN 70/96

LexPolonica nr 323836

Nadmierny wysiłek podczas pracy, który z największym prawdopodobieństwem, wespół z samoistnym nadciśnieniem tętniczym wywołał u pracownika udar mózgu, stanowi przyczynę zewnętrzną wypadku w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 czerwca 1999 r. II UKN 22/99

Ocena nadmierności wysiłku fizycznego wymaga uwzględnienia możliwości fizycznych i psychicznych pracownika, w tym jego wieku i kondycji w dniu wypadku, która zależy także od tego, czy pracownik przystąpił do pracy po okresie dłuższego odpoczynku (urlopu), czy też wykonywał ją przemęczony dotychczasową jej intensywnością i rozmiarem oraz bez odpoczynku przez dłuższy czas.

 

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 lutego 1999 r. II UKN 472/98

Stres psychiczny wywołany nieporozumieniem z przełożonym pracownika może być - zależnie od źródeł i przebiegu konfliktu - kwalifikowany jako zewnętrzna współprzyczyna udaru mózgu, gdy przełożony niewłaściwie czyni użytek z kompetencji do wydawania podwładnym poleceń dotyczących pracy.

 

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 grudnia 1997 r. II UKN 407/97

Stres związany z wykonywaniem obowiązków pracowniczych jest cechą tych obowiązków i nie może być uznany za przyczynę zewnętrzną zawału serca (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, tekst jednolity: Dz. U. 1983 r. Nr 30 poz. 144 ze zm.), chyba że jego gwałtowny charakter jest wynikiem rażąco nietypowych warunków pracy.

 

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 listopada 1999 r. II UKN 208/99

Dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy na podstawie aktualnego okresowego zaświadczenia lekarskiego, zawierającego obiektywnie błędną ocenę jego zdolności do pracy, stanowi zewnętrzną przyczynę wypadku w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Tekst jednolity: Dz. U. 1983 r. Nr 30 poz. 144 ze zm.).

 

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 lutego 1999 r. II UKN 472/9

Stres psychiczny wywołany nieporozumieniem z przełożonym pracownika może być - zależnie od źródeł i przebiegu konfliktu - kwalifikowany jako zewnętrzna współprzyczyna udaru mózgu, gdy przełożony niewłaściwie czyni użytek z kompetencji do wydawania podwładnym poleceń dotyczących pracy.

 

 

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 marca 1995 r. II PRN 1/95

Przeżycie wewnętrzne w postaci emocji o znacznym nasileniu, wywołujące negatywne skutki w organizmie pracownika, może być uznane za przyczynę zewnętrzną zdarzenia, jeżeli powstało wskutek okoliczności nietypowych dla stosunków pracowniczych (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - tekst jednolity: Dz. U 1983 r. Nr 30 poz. 144 ze zm.)

 

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 listopada 1994 r. II PRN 7/94

Przy ocenie nadmiernego wysiłku jako przyczyny zewnętrznej wypadku przy pracy należy mieć na uwadze nie tylko rodzaj wykonywanych czynności, ale także warunki i okoliczności, w których czynności te są wykonywane.

 

W niektórych przypadkach nie jest uznawany jako wypadek przy pracy

 

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  z dnia 16 kwietnia 1997 r.  II UKN 66/97

Wykonywane przez pracownika cierpiącego na chorobę wieńcową zwykłych obowiązków, nie stanowi przyczyny zewnętrznej w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy  z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Tekst jednolity: Dz. U. 1983 r. Nr 30 poz. 144 ze zm.), chyba że pracodawca nie uwzględnił zaświadczenia lekarskiego przedłożonego przez pracownika stwierdzającego, że z uwagi na stan zdrowia, istnieją przeciwwskazania do wykonywanej pracy.

 

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 września 1999 r. II UKN 128/99

Wykonywanie zwykłych czynności przez pracownika, który doznał zawału serca w czasie i miejscu wykonywania zatrudnienia, nie może być uznane za przyczynę wypadku przy pracy.

 

 

 

 

 

 2010-03-12 15:59
 Oceń wpis
   

 

Jako wprowadzenie niech służy ten post z pewnego forum:

 

 ,,   Witam,
Piszę w dość nietypowej sprawie:
W polisie zawartej dnia 08.01.2010 suma ubezpieczenia (wartość samochodu) określona przez przedstawiciela TU wyniosła 9 000 zł, dnia 08.02.2010 miałem kolizję z mojej winy, poszkodowanemu wypłacono odszkodowanie z mojego OC bez problemu, schodki zaczęły się przy przyznaniu odszkodowania z AC. Określono szkodę całkowitą ponieważ Wg TU koszt naprawy przekroczył 297% wartości pojazdu, wartość samochodu na dzień szkody wyniosła 4 400 zł (w przeciągu miesiąca zmalała o ok. 51 %? Nieprawdopodobne!), wartość pozostałości określono na 11 000 zł (jakim cudem?) wobec czego przyznano odszkodowanie - 3 300 zł.
Domyślam się, że mogli po prostu wpisać za dużo jedno zero, ale moim zdaniem takie sytuacje nie powinny mieć miejsca w przypadku poważnych spraw jakimi są te dot. przyznawania odszkodowania. Ale to można wybaczyć, Beznadziejnym faktem jest zaniżona wartość pojazdu.

W związku z tym piszę odwołanie o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd xxxxxx,,

źródło:odzyskaj.info

 

   Taki problem spotyka wielu ubezpieczonych.Po 2-3 miesiącach ich samochód potrafi stracić na wartości ok 50 %.Podczas gdy podatkowa stawka amortyzacji wynosi 20%.

   Doszło do wypadku i mamy problem ubezpieczyciel wypłaca nam połowę wartości polisy.Przeważnie uzasadnia to tym że agent się i dokonał za wysokiej wyceny wartości naszego pojazdu.Ubezpieczyciel zwróci nam też nadpłatę składki.

   Dlaczego agenci zawyżają wartość samochodu przy zawieraniu umowy ubezpieczenia? Odpowiedź  jest prosta- dla większej prowizji.Ubezpieczony zazwyczaj nie reaguje bo myśli że w razie szkody otrzyma kwotę z polisy.Uważa ze zrobił dobry interes.Tymczasem kwota na polisie oznacza że zakład ubezpieczeń zapłaci odszkodowanie DO tej kwoty.Rozczarowanie przychodzi podczas procesu likwidacji szkody.

    Nasuwa się jeszcze jedno pytanie.Która wycena jest wyceną błędną.Rozumie tolerancje błędu o 5,10,15 % ale 100% - to coś tu nie gra.Agent zawyżając wartość naszego samochodu robi to dla swojej większej prowizji.Tak więc wprowadza nas w błąd w celu osiągnięcia korzyści majątkowej jaka jest prowizja.Myślę że popełnia przestępstwo oszustwa

Art. 286. § 1
Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dajcie znać o takich przypadkach

  

  

 2010-03-11 12:33
 Oceń wpis
   

A był to ochroniarz któremu zabroniono korzystania z toalety.Obecnie żąda 10 tys zł odszkodowania - czytamy na blogu Piotra Mączyńskiego klikinj2010-03-11 12:24
 Oceń wpis
   

 

 

riptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344">

 

1 | 2 |